RegulaminZasady korzystania ze sklepu Thida.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem https://thida.pl (nazywanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklepem”)  oraz danych osobowych klientów Sklepu jest DIGITAL INSIDE Mateusz Kołodziejski w Warszawie (02-972), al. Rzeczpospolitej 33 lok. 28, NIP: 7742897756.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu, określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie.

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

4. Informacje o Produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Produktu, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Produktów.

 

II. Definicje

1. Klient – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu.

2. Konto Klienta – konto utworzone w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, ułatwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

3. Produkty – produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu.

5. Sklep – strona internetowa https://thida.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.

6. Sprzedawca – Administrator Sklepu.

7. Strony – Sprzedawca oraz Klient.

8. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

9. Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Sklepu.

 

III. Zasady korzystania ze sklepu

1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu (nazywanego w dalszej części niniejszego Regulaminu – „Klientem”), a Sprzedawcą.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

     a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

     b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

     c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

     d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;

     e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

 

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

     a) Na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,

     b) Pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: sklep@thida.pl.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub rachunku.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 5 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.

8. Po złożeniu zamówienia zgodnie z pkt 5 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta Sklepu. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 8 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

     a) Dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru;

     b) Transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych tpay lub nie odnotowano wpłaty na koncie bankowym Sklepu;

     c) Płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

V. Dostawa i odbiór towarów

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje najwcześniej do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i kosztów przesyłki, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu tpay bądź zwykłym przelewem bankowym).

2. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm spedycyjnych InPost i DPD. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

3. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską. Koszt wysyłki wynosi 14,90 zł w przypadku wyboru kuriera DPD oraz 10,90 zł w przypadku wyboru paczkomatów InPost.

4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (rachunek lub faktura VAT).

5. Klienci uprawnieni są wskazania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:

     a) Złożenie zamówienia z miejscem dostawy towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić wyłącznie drogą poczty elektronicznej, poprzez przesłanie zamówienia zawierającego wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: sklep@thida.pl. Po uzgodnieniu kosztów przesłane zostaje podsumowanie zamówienia z prośbą o potwierdzenie zamówienia;

     b) Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.

6. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5 powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:

a) Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 10 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji;

b) Dostawa towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej;

c) Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient;

d) Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

 

VI. Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w sekcji III pkt. 8. Wyżej wymieniona cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w trzecim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

     a) Przelewem bankowym tradycyjnym lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym tpay przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub w serwisie tpay w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar;

     b) W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5. Po wyborze metody płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu tpay Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty tpay, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez tpay jako agenta rozliczeniowego.

 

VII. Reklamacje towarów

1. Produkty oferowane w sklepie są nowe i oryginalne. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: DIGITAL INSIDE Mateusz Kołodziejski al. Rzeczypospolitej 33/28, 02-972 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep thida.pl”. Formularz reklamacyjny jest przesyłany na żądanie drogą poczty elektronicznej, po zgłoszeniu chęci jego otrzymania na adres sklep@thida.pl. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

     a) Złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie lub

     b) Żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

  6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

  7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

 

VIII. Zwroty produktów – odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktów. Ponieważ Produkty dostępne w Sklepie produkowane są w krótkich seriach, zwroty dokonane po upływie 14 dni nie będą uznane.

3. Zwrotowi podlegają wyłącznie Produkty, które nie noszą żadnych znamion noszenia, posiadają oryginalnie przymocowaną metkę i są nieuszkodzone.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: DIGITAL INSIDE Mateusz Kołodziejski, al. Rzeczypospolitej 33/28, 02-972 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres sklep@thida.pl.

5. Po otrzymaniu oświadczenia wskazanego w ust 3, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Klient odsyła Produkty, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: DIGITAL INSIDE Mateusz Kołodziejski, al. Rzeczypospolitej 33/28, 02-972 Warszawa nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wartość zwróconych Produktów. Koszt dostarczenia Produktów (koszt wysyłki kurierskiej) nie jest zwracany. Zwrot środków następuje niezwłocznie po otrzymaniu odesłanych przez Klienta towarów.

10. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem.

11. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

IX. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

     a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Produktów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

     b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

     c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Produktów

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia wobec niego przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet;

b) Korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Chrome, Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne);

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail (hello@thida.pl) lub telefonicznie (nr tel: +48 111 111 111 ). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

5. Sprzedawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe zasady używania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

 

X. Zapisy końcowe

  1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez DIGITAL INSIDE Mateusz Kołodziejski wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
  2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
  3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
  5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej.
  7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

Powrót do sklepu